НОВО НОВО НОВО Без биоцид

Когато дизеловите горива се оставят за по - дълго в резервоара съществуеа опасност от отделяне на опасни за дизеловата система масла. Това се отразява зле най - вече на лодките, но също така и на горивата, които по една или друга причина се съхраняват по - дълго без значение дали са в резервоар на автомобил или други видове стационарни резервоари. 

Посредством нашият НОВ продукт PRO-TEC Diesel Organic Cleaner ние ви предлагаме решение, което за разлика от много други производители използва алтернативен начин за борба срещу вредното омасляване на дизеловото гориво. Продуктът не съдържа никакъв бактерицид! 

Всеки, чието гориво някога е било заразено знае какви са последващите разходи за отстраняване на проблема. Бактерии, дрожди, гъбички и водорасли отделят биомасла чрез естественият си метаболизъм, които могат да се превърнат в опасен отпадък в резервоара и цялата горивна система. 

Обичайните добавки съдържат биоциди, които обиват микроорганизмите. На 1 декември 2018 година обаче с нова директива ЕС забранява предлагането за продажба на този продукт. Само търговци със специални разрешителни могат да го предлагат и използват. 

Само за по - малко от година нашият научноизследователски отдел реши този пробле като създаде продукт без наличието на бициди, който също така успешно да се бори срещу образуването на микроорганизми в дизеловото гориво. 

Продуктът лишава водораслите, дрождите, гъбичките и водораслите от хранителни вещества по този начин те не могат да метаболизират и съответно така не отделят вредни масла и вещества в горивото. 

Продуктът ще е наличен за поръчка след 01.09.2019