Това е проблем, който засяга всяко превозно средство: замърсяванията причинени от работата на автомобила са в цялата система. С течение на времето в изпускателната система се натрупват въглеродни отлагания, които водят до неизправност на: ламбда сонда, турбокомпресора, EGR клапан, катализатора и други. Превозните средства използвани предимно за градско шофиране, които са снабдени с турбокомпресор, система за рециркулация на отработените газове и директно впръскване по- често подлежат на такъв вид замърсявания, защото достигат по- трудно температурата необходима за самопочистването на системата.

ПОСЛЕДСТВИЯТА:

  • повишен разход на горивото
  • повишени емисии СО2
  • превозносто вредство гуми мощност
  • неправилна работа на двигателя

РЕШЕНИЕТО:

Oxicat е иновативен продукт, които бързо, ефективно и превантивно почиства цялата изпускателна система( кислороден сензор, катализатора, турбото, ЕГР и др.). Специално разработен за почистване на цялата система за отработените газове. Разтваря замърсяванията от смоли, депозити от въглерод и други лепкави замърсявания в изпускателната уредба.

ПРЕДИМСТВА:

  • намален разход на гориво
  • намалени емисии на СО2
  • безпроблемна работа на двигателя
  • подобрена мощност
  • намалени разходи за ремонти