Почистете маслената система на автомобила с Engine Flush. Сменете маслото според предписанията на производителя. Добавете за всеки 5 литра една опаковка Hydraulic Lifter Care.

Забележка:

В случай, че няма механични дефекти лед 5-10 км. „чукането“ и шумовете намаляват.