За да почистите охладителна течност попаднала в маслената система: добавете за всеки 6 лит. една опаковка Engine Flush + една опаковка Fuel Line Cleaner. Стартирайте двигателя на автомобила и оставете да работи на място на празен ход 15- 20 мин. След това източете старото масло и пристъпете към смяна на масото според изискванията на производителя.