Добавете Radiator Stop Leak  една опаковка за всеки 10 литра охладителна течност. Стартирайте двигателя и пуснете парното на максимална темперетура. Оставете автомобилът да работи на място 5- 10 мин.

Забележка:

При необходимост нивото на охладителната течност трябва да се коригира в допустимите граници.