При проблем с теч в климатичната система използвайте Air Conditioner Leak Stop. Следвайте инструкциите за употреба. Приложението да се извърши от професионалист в сервиз.