Редовното почистване на охладителната система с Radiator Flush преди смяна на охладителната течност, ви гарантира:

– оптимална работа на системата

– чиста система и чиста охладителна течност

– гарантира ефективна работа на термостата

– защитава от бърза поява на нови замърсявания