При запушване на филтъра за твърди частици следвайте инструкциите за употреба на DPF Flushing Liquid. Задължително след почистване на филтъра с DPF Flushing Liquid добавете една опаковка DPF Super Cleaner към 50- 60 литра гориво.

Забележка:

Преди почистване на филтъра с DPF Flushing Liquid се уверете, че датчика за темперетурата работи правилно.

*Процедурата да се извършва само в сервизи.